Architectenbureau Spaltman


Architectuur in dienst van de opdrachtgever, de gebouwde omgeving en de samenleving.

ONZE FILOSOFIE  |   OUR PHILOSOPHY

Geen eye-candy maar intrinsieke schoonheid.Schoonheid die voortkomt uit het gebruik van de juiste, op de functie en het gebruik afgestemde materialen, het nauwkeurig ordenen van ruimtes, het samenspel van kleuren, materiaal en licht, ritmiek en compositie van de gevel. Een gebouw dat zich bewust is van de omgeving waar het in staat en de maatschappelijk context waarin het is gebouwd. Dienstbaar aan de gebruiker en de samenleving, vandaag en morgen. Duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Veel gebouwen die enkele tientallen jaren geleden als modern, eigentijds, flexibel en duurzaam zijn gebouwd worden nu al afgebroken. Kennelijk waren de intrinsieke kwaliteiten van het gebouw niet genoeg om de tand des tijds te doorstaan. Tegelijkertijd zijn er veel gebouwen die juist nieuw leven krijgen, terwijl men destijds niet heeft geanticipeerd op de hedendaagse behoeften. Maar de intrinsieke en cultuurhistorische waarden zijn zo groot dat het de moeite loont om in het gebouw te investeren.


Daarnaast is het belangrijk om te ontwerpen met oog voor klimaat, energie en natuur. Energie efficient, circulair en/of biobased en natuurinclusief ontwerpen is daarbij tegenwoordig gemeengoed geworden. Een gebouw dat goed is voor mens, dier en de planeet.

Not eye candy but intrinsic beauty.Beauty that results from the use of the right materials, geared to the function and use, the precise arrangement of spaces, the interplay of colours, materials and light, rhythm and composition of the facade. A building that is aware of the environment in which it stands and the social context in which it is built. Serving the user and society, today and tomorrow. Sustainability in the broadest sense of the word. Many buildings that were built a few decades ago as modern, contemporary, flexible and sustainable are already being demolished. Apparently the intrinsic qualities of the building were not enough to stand the test of time. At the same time, there are many buildings that are being given new life, while contemporary needs were not anticipated at the time. But the intrinsic values are such that it is worth investing in the building and thus extending its lifespan.


/Imagine "architect making sketches sitting behind a desk in his office, it's evening and a soft light shines on the desk" (midjourney 5 prompt)

Ons team: Architectenbureau Spaltman werkt nauw samen met Woei A Sioe Architects en Partners en BURO SAAS

Architectenbureau Spaltman

ir. Paul Spaltman


Geboren te Amsterdam in 1967. Studeerde in 1993 af aan de TU Delft en is ruim 30 jaar werkzaam als architect. Ruime ervaring met een grote verscheidenheid aan projecten in binnen- en buitenland. Sedert 2015 zelfstandig architect.

Woei A Sioe Architects and Partners

ir. Jacqueline Woei A Sioe


Studeerde van 1983 tot 1990 aan de Technische Universiteit Eindhoven. Geeft sinds 2009 leiding aan architectenbureau Woei A Sioe Architects and Partners NV te Paramaribo. Heeft ruime ervaring met een grote verscheidenheid aan projecten in met name Suriname en Curacao. Sinds 2001 voorzitter van de Commissie Monumentenzorg in Suriname.

BURO SAAS

ir. Sigwela Augustin


Geboren te Amsterdam in 1993. Cumlaude afgestudeerd aan de TU Delft in 2020 en werkzaam als interdisciplinair bouwkundig ontwerper op het snijvlak van architectuur, gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling. Didactisch verbonden aan de TU Delft als Onderwijs Coördinator binnen de Master(tracks) Stedenbouw, Landschapsarchitectuur en Geomatics.

MEDIA

Interview on Archdaily about my work with the indigenous village of Apetina

Webinar about my work with Archicad and my design workflow from start to finish

Lecture at Delft University about how I use 3D visualization software (especially Lumion) in design process and for presentations.