WONINGBOUW


tussen stad en woning

Over woningbouw |  About housing

Een woning is enerzijds een plek waar mensen zich thuis moeten voelen, praktisch, comfortabel en functioneel. Een plek afgeschermd van de elementen indien nodig, maar in verbinding met de buitenwereld indien gewenst.  Anderzijds vormt de optelsom van woningen een straat, plein, buurt, wijk, dorp of stad. De wensen van het individu en de belangen van het collectief dienen in evenwicht te zijn. Soms wordt een woongebouw van binnenuit ontworpen; de gevel is resultante van de plattegrond. En soms is de gevel bepalend en wordt de plattegrond er een afgeleide van. In mijn ontwerpvisie echter is het een proces dat twee kanten op gaat, een constante wisselwerking tussen interieur en exterieur. De gevel weerspiegelt beide werelden en doet recht aan zowel de plattegrond als het gevelbeeld. Ze zijn dienstbaar aan elkaar, op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid.

On the one hand, a home is a place where people should feel at home, practical, comfortable and functional. A place shielded from the elements if necessary, but connected to the outside world if desired. On the other hand, the sum of dwellings forms a street, square, neighbourhood, district, village or city. The wishes of the individual and the interests of the collective must be in balance. Sometimes a residential building is designed from the inside out; the facade is the result of the floor plan. And sometimes the facade is decisive and the floor plan is derived from it. In my design vision, however, it is a two-way process, a constant interplay between interior and exterior. The facade reflects both worlds and does justice to both the floor plan and the facade image.

They serve each other on the basis of equality and mutual dependance.

Villa te Aalsmeer by Architectenbureau Spaltman

Villa te Aalsmeer

Appartementen Pampuslaan Weesp by Architectenbureau Spaltman

Appartementen Pampuslaan te Weesp

Hembrugterrein Zaandam by Architectenbureau Spaltman

Hembrugterrein Zaandam

Appartementen De Uithof te Almere by Architectenbureau Spaltman

Appartementen De Uithof Almere

Appartementen Stationskwartier Kampen Fase 1 by Architectenbureau Spaltman

Appartementen Kampen Fase 1

Appartementen Westpoint Apeldoorn by Architectenbureau Spaltman

Transformatie Westpoint Apeldoorn

Woonhuis te Mijdrecht by Architectenbureau Spaltman

Woonhuis te Mijdrecht

Appartementen Stationskwartier Kampen Fase 2 by Architectenbureau Spaltman

Appartementen Kampen Fase 2

Stadspaleisjes Almere by Architectenbureau Spaltman

Stadspaleisjes Almere