UTILITEITSBOUW


vorm en functie

Over utiliteitsbouw |  About utility construction

Het merendeel van de utilitaire projecten waar wij aan werken valt onder de categorie Retail. Kenmerkend is dat deze projecten dagelijks door veel mensen bezocht worden en vaak prominent aanwezig zijn in het straatbeeld. Ook is het de plek waar mensen elkaar ontmoeten. De gevels van deze gebouwen zijn vaak om praktische reden vrij gesloten, op de entree en eventuele etalages na. Het is een uitdaging om ook de gevels die functioneel gesloten zijn een prettige uitstraling te geven en zodoende het straatbeeld levendig en esthetisch waardevol te maken. Ritmiek in de gevel en aandacht voor de compositie, materiaal- en kleurgebruik en de gelaagdheid zijn de belangrijkste elementen om dit te bereiken. Een extra accent bij de entree, bijvoorbeeld in de vorm van een grote luifel en extra hoge pui, geeft het gebouw de gewenste uitstraling. Bovendien is het ter oriëntatie en als verblijfsgebied een nuttige en wezenlijke toevoeging aan de zakelijke en functionele opzet.

The majority of the utility projects we work can be categorized as Retail. Characteristic is that these projects are visited by many people every day and are often prominently present in the street scene. It is also the place where people meet. The facades of these buildings are often quite closed for practical reasons, except for the entrance and any shop windows. It is a challenge to also give the facades that are functionally closed a pleasant appearance and thus make the streetscape lively and aesthetically valuable. Rhythm in the facade and attention to composition, use of materials and color and layering are the most important elements to achieve this. An extra accent at the entrance, for example in the form of a large awning and extra high facade, gives the building the desired appearance. It is also a useful and essential addition to the functional design, for orientation and as a place to stay.

Winkelcentrum te Goirle by Architectenbureau Spaltman

Winkelcentrum te Goirle

Supermarkt Kampen by Architectenbureau Spaltman

Supermarkt Kampen Fase 1

Bedrijfsgebouw Lagekant te Almere by Architectenbureau Spaltman

Bedrijfsgebouw te Almere

Winkelcentrum te Hilversum by Architectenbureau Spaltman

Winkelcentrum te Hilversum

Supermarkt Kampen by Architectenbureau Spaltman

Supermarkt Kampen Fase 2

Supermarkt te Ter Borch Tynaarlo by Architectenbureau Spaltman

Winkelcentrum te Ter Borch

Winkelcentrum Autorama te Veendam by Architectenbureau Spaltman

Winkelcentrum Autorama te Veendam